Simac supports a project for the children in Nepal

Společenská odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility) je jedním z aktuálních trendů v oblasti podnikání - tzv. „dělání byznysu jinak“. Představuje dobrovolný závazek společnosti chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podniká. Společnost Simac Technik ČR klade vedle svých obchodních aktivit velký důraz na i tuto oblast .

V letošním roce jsme se rozhodli aktivně podpořit zahraniční projekt neziskové společnosti ATMA DO o.s. - Pomoc Tibetu Skrze Nepál. Cílem projektu je pomoci tibetským utečencům, kteří jsou donuceni represivním čínským režimem v Tibetu k  útěkům z jejich vlasti přes vysokohorská sedla Himálaje ve výšce více než 6 000 metrů n.m. do Nepálu. Svou podporou se snaží zlepšit životní podmínky v utečeneckých táborech a zejména umožnit dosažení vzdělání pro exilové Tibeťany, které je pro ně branou k vyšším možnostem jejich uplatnění a představuje základní devizu k lepšímu životu. Při realizaci projektu úzce spolupracuje ATMA DO s buddhistickým klášterem Kopan v Káthmándú, který koordinuje pomoc tibetským uprchlíkům v Nepálu.

Letos proběhl již druhý ročník expedice - Expedice Nepál 2009, jejímž cílem bylo poskytnout finanční a materiální podporu kláštera Kopan, dále aktivní předání zkušeností ve výuce první pomoci, anglického jazyka, práce s počítači a hygienické osvěty, v neposlední řadě předání finančních prostředků pro sponzorované děti.
Simac Technik podpořil Expedici Nepál 2009 finanční a materiální podporou a rovněž dobrovolníkem v akci z řad zaměstnanců pro výuku práce na počítači.

Výsledky expedice
Expedice předala v klášteře Kopan destilační přístroj a zařízení pro výrobu koloidního stříbra - přírodního antibiotika, dále pak finanční a materiální podporu kláštera včetně prostředků pro sponzoring vzdělávání dětí. Lékařka expedice s asistentem zaškolila v utečeneckém táboře v oblasti Solo Khumbu místního zdravotníka a pomocníky v poskytování první pomoci a předala léky a zdravotnické pomůcky. V rámci jejího lékařského působení v utečeneckém táboře se podařilo včasnou lékařskou pomocí a zajištěním a financováním transportu jedné pacientky do nemocnice v Káthmándú zachránit život dvěma místním ženám. Členové expedice v utečeneckém táboře vyučovali děti anglický jazyk a základy práce s výpočetní technikou.

Expedice v číslech

  • 64 dětí má svého sponzora, který částkou 6500 Kč/rok zajistil školní docházku, školní potřeby, stravu 5x denně, ubytování a ošacení, základní lékařskou péči
  • Expedice předala částku 403.944 Kč pro účely kláštera Kopan
  • Expedice předala věcné dary (zdravotnický materiál, léky, termoprádlo pro utečenecký tábor v oblasti Solo Khumbu, 2x notebook HP, kancelářské potřeby)
  • Na přípravách expedice se podílelo 68 dobrovolníků po dobu 18 měsíců
  • Dobrovolníci zdarma odpracovali 25.776 hodin (15,7 dní/člověk/rok)
  • Osobní náklady jednoho člena Expedice činily 45.000 Kč
  • Celkové náklady I. a II, ročníku Expedice, včetně darů a hodnoty práce dobrovolníků a podpory sponzorů činí 2.500.000 Kč.

Další informace o projektu Pomoc Tibetu Skrze Nepál najdete na webových stránkách na adrese http://pomoctibetu.atmado.cz.