Portfolio zákazníků

Simac Technik ČR, a.s. jako významný systémový integrátor pokrývá svými službami všechny segmenty trhu.

Průmysl a výrobní sféra

Škoda Auto a.s.
Dodávka infrastruktury LAN/WAN na bázi technologií Nortel a Cisco Systems, bezpečnostní řešení (Cisco ASA, Nortel NAC),  komplexní servisní zabezpečení datové sítě ŠKODAnet, pronájem IT specialistů

Linde Gas a.s.
Dodávka a servis řešení IPT, WAAS (Cisco Systems), bezpečnostní řešení (Cisco Systems, CheckPoint)

Barum Continental spol. s r.o.
Dodávka a servis infrastruktury LAN na bázi technologie Nortel

Pražské pivovary a.s.
Návrh a instalace kabelážních systémů, dodávka a servisní zabezpečení infrastruktury LAN/WAN (Cisco Systems), vzdálený dohled

Unilever ČR spol. s r.o.
Dodávka a servis infrastruktury LAN/WAN, návrh infrastruktury WLAN (Cisco Systems)

British American Tobacco (Czech Republic) s.r.o.
Návrh a dodávka řešení IPT (Cisco Systems), servisní zabezpečení na bázi SLA

ZŘUD – Masokombinát Polička a.s.
Dodávka a servisní zabezpečení serverového clusteru, datového úložiště a systému zálohování (Sun Microsystems)

Emerson Climate Technologies s.r.o.
Komplexní servisní zabezpečení, administrace ICT infrastruktury, pronájem IT specialistů

Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.
Návrh a instalace kabelážních systémů, instalace komponent WLAN infrastruktury, pronájem IT specialistů

United Energy a.s.
Návrh a dodávka vybavení nového datového centra na bázi technologie APC

OEZ s.r.o.
Dodávka a servisní zabezpečení části infrastruktury LAN (Cisco Systems), návrh a konfigurace certifikační autority (Microsoft).

AERO Vodochody a.s.
Servisní zabezpečení infrastruktury LAN (Cisco Systems), realizace penetračních testů

Monroe Czechia s.r.o.
Návrh a dodávka strukturovaných kabelážních systémů

Státní správa

Česká pošta s.p.
Návrh a dodávka části LAN/WAN infrastruktury (Cisco Systems), serverové systémy (Sun Microsystems), bezpečnostní řešení, spolupráce na servisním zabezpečení Centrálního místa služeb Ministerstva vnitra ČR. Pronájem IT specialistů

Český hydrometeorologický ústav
Dodávka a servisní zabezpečení serverového clusteru, datového úložiště a systému zálohování (Sun Microsystems), realizace ICT části projektu Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR, dodávka LAN/WAN infrastruktury (Cisco Systems), pronájem IT specialistů

Ministerstvo vnitra ČR
Návrh a dodávka části LAN/WAN infrastruktury (Cisco Systems), serverové systémy (Sun Microsystems), bezpečnostní řešení (Cisco Systems)

Ministerstvo obrany ČR
Spolupráce na servisním zabezpečení infrastruktury LAN/WAN, systém řízení bezpečnostních incidentů (Symantec, Cisco Systems), návrh a dodávka části LAN/WAN infrastruktury (Cisco Systems)

Úřad vlády ČR
Návrh a dodávka části LAN/WAN infrastruktury, návrh a realizace WLAN (Cisco Systems), návrh a dodávka bezpečnostních řešení (Cisco Systems), systém řízení a zabezpečení WEB serverů (Websense), komplexní servisní zabezpečení

Nejvyšší kontrolní úřad
Dodávka a servisní zabezpečení části LAN/WAN infrastruktury

Nejvyšší státní zastupitelství
Návrh a dodávka řešení IPT (Cisco Systems)

Správa státních hmotných rezerv
Dodávka a servisní zabezpečení části LAN/WAN infrastruktury

Státní fond životního prostředí
Dodávka a servisní zabezpečení serverových systémů (Sun Microsystems)

Zdravotnictví

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Návrh a realizace rozsáhlého WLAN řešení (Cisco Systems), návrh a realizace IPT (Cisco Systems), návrh a dodávka Cisco NAC řešení,, dodávka LAN infrastruktury (Cisco Systems), strukturované kabelážní systémy, komplexní servisní zabezpečení, pronájem IT specialistů

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Dodávka serverových systémů a datových úložišť (HP), účast na projektu digitalizace rentgenových snímků (PACS systém), návrh a realizace části LAN a WLAN infrastruktury (Cisco Systems), bezpečnostní řešení (Cisco Systems), servisní zabezpečení datové sítě

Fakultní nemocnice Ostrava
Dodávka a servisní zabezpečení tenkých klientů (Sun Microsystems)

Školství

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Návrh a dodávka serverových systémů, datových úložišť a tenkých klientů (Sun Microsystems), dodávka části infrastruktury LAN (Cisco Systems)

České vysoké učení technické v Praze
Dodávka části infrastruktury LAN, WLAN a IPT (Cisco Systems), strukturované kabelážní systémy

Vysoká škola ekonomická v Praze
Dodávka části infrastruktury LAN, WLAN (3Com, Cisco Systems)

Finanční sektor

Česká pojišťovna a.s.
Návrh a realizace systému řízení bezpečnostních incidentů (Symantec), pronájem IT specialistů

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Návrh a dodávka řešení IPT a kontaktního centra, včetně servisního zabezpečení (Nortel)

Commerzbank AG, pobočka Praha
Servisní zabezpečení a dodávka části komponent serverových systémů (Sun Microsystems)

Santander Consumer Finance a.s.
Redesign a dodávka nové infrastruktury LAN (Cisco Systems), servisní zabezpečení

Calyon Bank Czech Republic, a.s.
Redesign a dodávka infrastruktury LAN (Cisco Systems), servisní zabezpečení

RSJ Invest, a.s.
Návrh a realizace infrastruktury LAN, bezpečnostní řešení (Cisco Systems), návrh a konfigurace certifikační autority (Microsoft), pronájem IT specialistů

Ostatní

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Návrh a realizace infrastruktury LAN (Nortel), dodávka serverových systémů, datového úložiště, systému zálohování a koncových pracovních stanic (HP), návrh a realizace bezpečnostní politiky, dodávka bezpečnostních řešení (Cisco Systems), realizace penetračních testů, návrh a dodávka systému řízení zabezpečení WEB serverů (Websense), návrh a realizace migrace poštovních serverů (Microsoft), komplexní servisní zabezpečení, vzdálený dohled infrastruktury LAN a serverových systémů, pronájem IT specialistů.

Toyota Motor Czech spol. s r.o.
Návrh a dodávka infrastruktury LAN a WLAN (Cisco Systems)

Sportisimo s.r.o.
Návrh a dodávka serverových systémů, datového úložiště a systému zálohování (HP), virtualizace (VMWare), návrh a realizace migrace poštovních serverů (Microsoft), bezpečnostní řešení (Cisco Systems), návrh a konfigurace certifikační autority (Microsoft), servisní zabezpečení